DMCA

„DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) UWAGA Przestrzegamy 17 USC 512 USD i ustawy Digital Millennium Copyright Act („ DMCA ”). Zgodnie z naszymi zasadami reagujemy na wszelkie zawiadomienia o naruszeniu praw i podejmujemy odpowiednie działania zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act C'DMCA ”) i inne obowiązujące prawa dotyczące własności intelektualnej. Jeśli Twój materiał chroniony prawem autorskim został opublikowany na naszej stronie internetowej lub jeśli hiperłącza do materiału chronionego prawem autorskim są zwracane przez naszą wyszukiwarkę i chcesz, aby ten materiał został usunięty, musisz dostarczyć pisemne powiadomienie zawierające szczegółowe informacje wymienione w następnej sekcji. Należy pamiętać, że będziesz odpowiedzialny za szkody (w tym koszty prawne i opłaty), jeśli wprowadzisz w błąd jakiekolwiek informacje wymienione w naszej witrynie, które naruszają Twoje prawa autorskie. Sugerujemy, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z prawnikiem w celu uzyskania pomocy prawnej w tym zakresie. Roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich musi zawierać następujące elementy: Przedstaw dowody osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone. Podaj wystarczające dane kontaktowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Musisz również podać prawidłowy adres e-mail. Musisz wystarczająco szczegółowo zidentyfikować dzieło chronione prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone, i podać co najmniej jedno wyszukiwane hasło, za pomocą którego materiał pojawia się w naszych wynikach wyszukiwania. Oświadczenie, że strona składająca skargę ma w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiałów w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo. Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Musi być podpisane przez osobę upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Prześlij swoje powiadomienie o naruszeniu praw na stronie www.watchdogsecurity.online z tematem „DMCA Complaint”, w przeciwnym razie nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojej skargi. Poczekaj tydzień na odpowiedź e-mail. Należy pamiętać, że wysłanie skargi pocztą elektroniczną do innych stron, takich jak nasz dostawca usług internetowych, nie przyspieszy Twojej prośby i może spowodować opóźnienie w odpowiedzi z powodu nieprawidłowego złożenia skargi. "