Zagrożenia dla przemian na Ziemi wypływające z podświadomości. Seria Instrukcje przebudzenia. Tom 15

Zagrożenia dla przemian na Ziemi wypływające z podświadomości. Seria Instrukcje przebudzenia. Tom 15 - Igor Witkowski | Thespot.exchange PDF, TXT, FB2 ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2020 roku. Poszukaj książki thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Igor Witkowski
WYMIAR
4,44 MB
NAZWA PLIKU
Zagrożenia dla przemian na Ziemi wypływające z podświadomości. Seria Instrukcje przebudzenia. Tom 15.pdf
ISBN
3117785847179

OPIS

Tom 15 jest publikacją opisującą NAJWAŻNIEJSZY mechanizm psychologiczny prowadzący do śmierci dotychczasowej cywilizacji (jego waga została poparta jednoznacznymi dowodami). Polega on na tym, że kontrolę nad ludźmi przejmuje archaiczny balast mentalny, czyli archetypy ukryte w podświadomości, które zaczynają dominować nad świadomością. „Wyczyszczenie” tego balastu jest podstawowym warunkiem odnowy duchowej, a zrozumienie samego mechanizmu otwiera drogę ku pełni osobowości i prawdziwemu rozwojowi (w książce są konkretne recepty). Mimo kluczowego charakteru opisanego problemu z punktu widzenia naszej przyszłości, tom 15 stanowi jedyny w świecie współczesnym opis tego mechanizmu tworzącego regres mentalny na skalę ogólnocywilizacyjną! To samo dotyczy zresztą uzupełniającego tę publikację tomu 16, przedstawiającego plan rozwoju dla cywilizacji na okres po załamaniu.

Tom 15. Zagrożenia dla przemian na Ziemi wypływające z podświadomości - i droga do pokonania najważniejszej blokady rozwoju Seria: Instrukcje przebudzenia : ...

cena: 29,40 zł 42,00 zł . Książka Planer utkany z marzeń ... Autor przedstawił nieznane pozostałości duchowości neolitycznej (dawniej i obecnie), ujawniając przy tej okazji zupełnie nieuświadamiany „mentalny balast ludzkości", który niewiarygodnie silnie wpływał na kultury i religie, nawe... Instrukcje przebudzenia Tom 15 Źródła zagrożeń dla przemian na Ziemi wypływające z podświadomości .

POWIĄZANE KSIĄŻKI