Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu - Wojciech Sawczyn,Wojciech Piątek,Maciej Mączyński,Beniamin Rozczyński | Thespot.exchange PDF, TXT, FB2 ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2020 roku. Poszukaj książki thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Wojciech Sawczyn,Wojciech Piątek,Maciej Mączyński,Beniamin Rozczyński
WYMIAR
7,66 MB
NAZWA PLIKU
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu.pdf
ISBN
9949908246114

OPIS

Publikacja zawiera schematy i teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.) oraz z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 190).Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisówustaw.Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens. W publikacji zamieszczono również skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji autorstwa Opracowanie zbiorowe , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie .

/ Aneta Flisek , EBook Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Aneta Flisek , 35,25 Prawo, podręczniki; Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

POWIĄZANE KSIĄŻKI