Turystyka w naukach humanistycznych

Turystyka w naukach humanistycznych - Ryszard Winiarski | Thespot.exchange PDF, TXT, FB2 ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2020 roku. Poszukaj książki thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Ryszard Winiarski
WYMIAR
9,40 MB
NAZWA PLIKU
Turystyka w naukach humanistycznych.pdf
ISBN
7469383309925

OPIS

Książka jest podręcznikiem humanistycznych podstaw turystyki, kierowanym do studentów i wykładowców kierunku turystyka i rekreacja oraz kierunków ekonomicznych i humanistycznych ze specjalnościami związanymi z problematyką turystyczną. Osobną grupę czytelników mogą stanowić pracownicy branży turystycznej, dla których wiedza humanistyczna stanowi ważny element przygotowania zawodowego (np. piloci wycieczek, przewodnicy, specjaliści do spraw marketingu i reklamy). Podręcznik składa się z 9 rozdziałów, w których autorzy omawiają specyfikę poszczególnych dziedzin wiedzy, ukazując sposób, w jaki ujmują one problematykę związaną z turystyką.

papiernicze Drogeria Turystyka w naukach humanistycznych . Informacja o czasopiśmie.

Osobną grupę czytelników mogą stanowić pracownicy branży turystycznej, dla których wiedza humanistyczna ... Nauki humanistyczne - grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.. Nauki humanistyczne a przyrodnicze.

POWIĄZANE KSIĄŻKI