Współczesne przemiany postępowania cywilnego

Współczesne przemiany postępowania cywilnego - Piotr Pogonowski (red.),Paweł Cioch (red.),Edyta Gapska (red.),Joanna Nowińska (red.) | Thespot.exchange PDF, TXT, FB2 ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2020 roku. Poszukaj książki thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Piotr Pogonowski (red.),Paweł Cioch (red.),Edyta Gapska (red.),Joanna Nowińska (red.)
WYMIAR
7,65 MB
NAZWA PLIKU
Współczesne przemiany postępowania cywilnego.pdf
ISBN
8347170431804

OPIS

Niniejsza publikacja jest owocem przemyśleń autorów, które znalazły swój wyraz w wystąpieniach konferencyjnych oraz dyskusji dotyczącej rozwoju prawa postępowania cywilnego, uwzględniających dobre wzorce i tradycję od okresu międzywojennego." />Postępowanie cywilne podlega nieustannym przeobrażeniom. Służą one dostosowaniu instrumentów ochrony prawnej w sprawach cywilnych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej, tak aby można było za ich pomocą skutecznie realizować prawo do sądu. Ewolucja systemu prawa sprawia, że potrzebna jest refleksja teoretyczna prowadząca do wskazania przyczyn małej efektywności tych instrumentów i zaproponowania kierunków pożądanych zmian.Niniejsza publikacja jest owocem przemyśleń autorów, które znalazły swój wyraz w wystąpieniach konferencyjnych oraz dyskusji dotyczącej rozwoju prawa postępowania cywilnego, uwzględniających dobre wzorce i tradycję od okresu międzywojennego.

Służą one dostosowaniu instrumentów ochrony prawnej w sprawach cywilnych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej, tak aby można było za ich pomocą skutecznie realizować prawo do sądu. Ewolucja systemu prawa sprawia, że potrzebna jest refleksja teoretyczna prowadząca do wskazania przyczyn ... Współczesne przemiany postępowania cywilnego - Pogonowski Piotr, Cioch Paweł, Gapska Edyta, Nowińska Joanna - Wolters Kluwer Polska.

Komentarz Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym W kręgu historii i współczesności polskiego prawa Współczesne przemiany postępowania cywilnego Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej Mediacja w sprawach rodzinnych na przykładzie rozwiązań europejskich - analiza prawnoporównawcza, [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P.

POWIĄZANE KSIĄŻKI