Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum

Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum - Filip Manikowski,Sławomira Kotas,Elżbieta Szczepanowska,Ewa Płocha,Paulina Lewandowska,Grzegorz Jędrejek | Thespot.exchange PDF, TXT, FB2 ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2020 roku. Poszukaj książki thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Filip Manikowski,Sławomira Kotas,Elżbieta Szczepanowska,Ewa Płocha,Paulina Lewandowska,Grzegorz Jędrejek
WYMIAR
8,76 MB
NAZWA PLIKU
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum.pdf
ISBN
3680868022290

OPIS

Vademecum to jedno z pierwszych na rynku opracowań skierowanych głównie do studentów wydziałów prawa i aplikantów, które w sposób kompleksowy odnosi się do procedury cywilnej z uwzględnieniem stanu prawnego po tzw. dużej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7.11.2019 r. Jako jedyne zawiera także informacje na temat planowanej na 1.07.2020 r. kolejnej nowelizacji procedury cywilnej, wprowadzającej przed wszystkim nowe postępowanie odrębne, tj. postępowanie własności intelektualnej.Publikację wyróżnia nowatorskie podejście do sposobu prezentacji materiału. Schemat opracowania został pomyślany tak, aby czytelnik mógł poruszać się po nim intuicyjnie, najpierw zdobywając wiedzę, a następnie mając od razu możliwość jej weryfikacji. Omawiane zagadnienia przedstawiono fachowym, ale łatwym do przyswojenia językiem, wzbogacając je o schematy, orzecznictwo, kazusy, testy, wzory pism i wykazy najważniejszej literatury.Opracowanie umożliwia szybkie i efektywne pozyskanie informacji na temat:zasad postępowania cywilnego,procesu cywilnego,postępowania dowodowego,postępowań odwoławczych,nadzwyczajnych środków zaskarżenia,postępowań odrębnych, w tym postępowania własności intelektualnej,postępowania nieprocesowego,postępowania egzekucyjnego,sądownictwa polubownego,międzynarodowego postępowania cywilnego.Adresaci:Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, ale będzie też użytecznym źródłem wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego dla aplikantów zawodów prawniczych, a także adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i rzeczników patentowych.

Dotychczas znaczną część czynności podejmowano w sądzie, który wydał zaskarżony wyrok. Teraz znakomita większość tych czynności podejmowana jest w sądzie odwoławczym. Obowiązująca od dziś nowelizacja postępowania cywilnego wprowadza wiele rewolucyjnych zmian - jedna z nich znosi fikcję doręczeń.

Ponad 10000 publikacji w formie papierowej oraz elektronicznej. Atrakcyjne ceny i szybka dostawa! £20.21 - Vademecum to jedno z pierwszych na rynku opracowań skierowanych głównie do studentów wydziałów prawa i aplikantów, które w sposób kompleksowy odnosi się do procedury cywilnej z uwzględnieniem stanu p $47.37 - Vademecum to jedno z pierwszych na rynku opracowań skierowanych głównie do studentów wydziałów prawa i aplikantów, które w sposób kompleksowy odnosi się do procedury cywilnej z uwzględnieniem stanu p Vademecum to jedno z pierwszych na rynku opracowań skierowanych głównie do studentów wydziałów prawa i aplikantów, które w sposób kompleksowy odnosi się do procedury cywilnej z uwzględnieniem stanu prawnego po tzw.

POWIĄZANE KSIĄŻKI