Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej

Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej - Robert Stefanicki | Thespot.exchange Z przyjemnością prezentujemy książkę. Pobierz książkę. w formacie PDF, TXT, FB2 lub innym możliwym formacie thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Robert Stefanicki
WYMIAR
9,74 MB
NAZWA PLIKU
Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej.pdf
ISBN
9040723159251

OPIS

Obowiązek profesjonalnego i lojalnego wobec korporacji zarządzania stanowi ustawowy komponent stosunku organizacyjnego łączącego powiernika z powierzającym, i wyraża istotę tych relacji.Monografia szczegółowo omawia standardy zawodowej staranności członków zarządu spółki kapitałowej jako kluczowe instrumenty ładu korporacyjnego. W publikacji autor przyjmuje za wystarczającą podstawę cywilnoprawnej odpowiedzialności niedochowanie przez członka zarządu zawodowej staranności, jeżeli powoduje ono szkodę spółce.Podkreśla, że konsekwencją należytego sprawowania mandatu powinno być w praktyce pozostawienie go w tzw. bezpiecznej przystani.Książka zawiera analizę m.in. następujących zagadnień:odpowiedzialności za wyrządzoną spółce szkodę,wymogów lojalności członków zarządu wobec spółki kapitałowej,rękojmi należytego zarządzania w instytucjach finansowych,zabezpieczenia przed wystąpieniem niezgodności z prawem (compliance),zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie umowy o pracę,ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, jak i pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.

Warunkiem, aby go wystosować, jest bezskuteczna egzekucja komornicza przeciwko spółce. Oznacza to, że wierzyciel przed ogłoszeniem restrukturyzacji dłużnika musi otrzymać na drodze postępowania sądowego nakaz zapłaty lub ... Należyta staranność w prawie spółek jest jak prawo przyrody.

Warunkiem, aby go wystosować, jest bezskuteczna egzekucja komornicza przeciwko spółce. Oznacza to, że wierzyciel przed ogłoszeniem restrukturyzacji dłużnika musi otrzymać na drodze postępowania sądowego nakaz zapłaty lub ... Należyta staranność w prawie spółek jest jak prawo przyrody.

POWIĄZANE KSIĄŻKI