Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism - Adrian Faruga,Monika Augustyniak,Roman Marchaj,Bogusław Przywora,Bogdan Dolnicki | Thespot.exchange PDF, TXT, FB2 ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2020 roku. Poszukaj książki thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Adrian Faruga,Monika Augustyniak,Roman Marchaj,Bogusław Przywora,Bogdan Dolnicki
WYMIAR
6,51 MB
NAZWA PLIKU
Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism.pdf
ISBN
4921800531498

OPIS

Kompleksowe opracowanie poświęcone statusowi prawnemu sekretarza jednostki samorządu terytorialnego przedstawia jego zadania, kompetencje, uprawnienia i obowiązki.W książce zaprezentowano zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego konstruowania unormowań prawnych dotyczących funkcjonowania sekretarza w danej jednostce samorządu terytorialnego:analizę statusu prawnego sekretarza jednostki samorządu terytorialnego;najważniejsze zagadnienia dotyczące kwestii pracowniczych i ustrojowych sekretarza w gminie, powiecie i województwie;płaszczyzny relacji sekretarza z organem wykonawczym lub piastunami tych organów oraz organem stanowiącym.Publikacja stanowi praktyczną wykładnię przepisów prawa, obejmującą nowe regulacje oraz unormowania wprowadzone na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130). Opracowanie uwzględnia poglądy wyrażone w doktrynie oraz w piśmiennictwie prawa administracyjnego. Autorzy zawarli propozycje rozwiązań praktycznych kwestii budzących wątpliwości, zagadnień dotąd nieporuszonych w literaturze bądź słabo zbadanych.Każdy rozdział książki został wzbogacony o wzory i schematy działań w zakresie poruszanej w nich problematyki.Adresaci:Publikacja zainteresuje przede wszystkim sekretarzy i pracowników organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowców, radnych i innych pracowników administracji samorządowej. Będzie przydatna także dla prawników praktyków oraz pracowników naukowych zajmujących się prezentowaną tematyką.

1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Księgarnia internetowa dla spragnionych wiedzy. Szybkie wysyłki.

POWIĄZANE KSIĄŻKI