Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu - Wojciech Sawczyn,Wojciech Piątek,Maciej Mączyński,Beniamin Rozczyński | Thespot.exchange Z przyjemnością prezentujemy książkę. Pobierz książkę. w formacie PDF, TXT, FB2 lub innym możliwym formacie thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Wojciech Sawczyn,Wojciech Piątek,Maciej Mączyński,Beniamin Rozczyński
WYMIAR
10,99 MB
NAZWA PLIKU
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu.pdf
ISBN
1347172380677

OPIS

Publikacja zawiera schematy i teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.) oraz z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 190).Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisówustaw.Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens. W publikacji zamieszczono również skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji.

poz. 2070) EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 28 aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, KPA - Kodeks postępowania administracyjnego.

Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

POWIĄZANE KSIĄŻKI