Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu - Wojciech Sawczyn,Wojciech Piątek,Maciej Mączyński,Beniamin Rozczyński | Thespot.exchange Przeczytaj książkę przez. bezpośrednio w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę przez. w formacie PDF, TXT, FB2 na smartfonie. I wiele więcej thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Wojciech Sawczyn,Wojciech Piątek,Maciej Mączyński,Beniamin Rozczyński
WYMIAR
12,8 MB
NAZWA PLIKU
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu.pdf
ISBN
2330139573639

OPIS

Publikacja zawiera schematy i teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.) oraz z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 190).Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisówustaw.Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens. W publikacji zamieszczono również skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ze schematami / redakcja Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Maciej Mączyński, Beniamin Rozczyński Wariant tytułu : KPA i inne akty ze schematami Ebook - Kodeks postępowania administracyjnego.

Prawo o ustroju sądów administracyjnych 151 4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych Wolters Kluwer ... Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

POWIĄZANE KSIĄŻKI