Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy - none | Thespot.exchange Z przyjemnością prezentujemy książkę. Pobierz książkę. w formacie PDF, TXT, FB2 lub innym możliwym formacie thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
none
WYMIAR
4,46 MB
NAZWA PLIKU
Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.pdf
ISBN
5032917385889

OPIS

Stan prawny na: 4.05.2020 r.Najnowsze 30. wydanie książki uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustaw:ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 148),ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 121; oczekuje na podpis Prezydenta RP),ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 130; oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm RP).W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuły przed artykułami ustawy – Prawo budowlane oraz wybranych rozporządzeń wykonawczych objaśniają ich sens.Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, a także studentów.

877, akt objęty tekstem jednolitym, obowiązuje od 29-04-1998; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.

tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prawo budowlane. - Akty Prawne.

POWIĄZANE KSIĄŻKI