Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego

Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego - Marcin Łoboda,Dariusz Strzelec | Thespot.exchange Przeczytaj książkę przez. bezpośrednio w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę przez. w formacie PDF, TXT, FB2 na smartfonie. I wiele więcej thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Marcin Łoboda,Dariusz Strzelec
WYMIAR
3,73 MB
NAZWA PLIKU
Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego.pdf
ISBN
7849668381557

OPIS

Pierwsza publikacja opisującą kompleksowo zagadnienie kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w nowym stanie prawnym, tj. po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Opisano w niej aktualną strukturę organizacyjną oraz cały proces tej kontroli od gromadzenia danych przez administrację skarbową poprzez wszystkie reżimy kontroli kończąc na zagadnieniach pełnomocnictwa i reprezentowania zobowiązanych. W książce zaprezentowano:zasady prowadzenia kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej, ze wskazaniem tych odmienności i problemów prawnych, które występują lub mogą występować w trakcie stosowania przepisów,zagadnienia związane z ustaleniem stanu faktycznego, ale przede wszystkim z władczym działaniem organów podatkowych, jak również katalog praw i obowiązków leżących po stronie kontrolowanego,analizę przepisów związanych z gromadzeniem informacji podatkowych przez organy podatkowe, co jest szczególnie istotne ze względu na możliwość wykorzystania tych informacji przez organy podatkowe zarówno przed wszczęciem, jak i w samym postępowaniu kontrolnym,zagadnienia związane z ustanowieniem i rolą pełnomocnika w trakcie kontroli.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawych oraz sędziów sądów administracyjnych.

Szybkie wysyłki. Darmowy transport od 159 zł.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - 1. Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów: 1) prawa podatkowego w rozumieniu art.

POWIĄZANE KSIĄŻKI