Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych

Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych - none | Thespot.exchange Przeczytaj książkę przez. bezpośrednio w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę przez. w formacie PDF, TXT, FB2 na smartfonie. I wiele więcej thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
none
WYMIAR
4,59 MB
NAZWA PLIKU
Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych.pdf
ISBN
9825238687924

OPIS

none

Skutki wykonania umownego prawa odstapienia˛ w polskim prawie cywilnym. 16) nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy, 17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego, zagadnienia jednostronnej „rezygnacji" 2 ze zobowi ązań umownych 3. Cho ć zagadnienie umownego prawa odstąpienia znajduje w nich swoje miej-sce, to nie zmienia to oceny, że po siedemdziesięciu latach od publikacji rozprawy A.

Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz (pod red.

POWIĄZANE KSIĄŻKI