Kodeks karny. Przepisy

Kodeks karny. Przepisy - none | Thespot.exchange Przeczytaj książkę przez. bezpośrednio w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę przez. w formacie PDF, TXT, FB2 na smartfonie. I wiele więcej thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
none
WYMIAR
4,6 MB
NAZWA PLIKU
Kodeks karny. Przepisy.pdf
ISBN
8741623735213

OPIS

Stan prawny na: 1.08.2019 r.W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny,z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami objaśniają ich sens.Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa karnego materialnego, a także studentów.

Aktualne zmiany w polskim prawie karnym, opracowane na podstawie: Dz.U. 1997 nr 88 poz.

Zasady wymiaru kary i środków karnych. Powrót do przestępstwa.

POWIĄZANE KSIĄŻKI