Prawo pracy

Prawo pracy - Teresa Liszcz | Thespot.exchange Z przyjemnością prezentujemy książkę. Pobierz książkę. w formacie PDF, TXT, FB2 lub innym możliwym formacie thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Teresa Liszcz
WYMIAR
7,57 MB
NAZWA PLIKU
Prawo pracy.pdf
ISBN
1928673734161

OPIS

Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także wynikających z przepisów unijnych, np. RODO, dotyczących m.in.:przetwarzania danych osobowych,dokumentacji pracowniczej,ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy,świadectwa pracy,zatrudniania młodocianych,wprowadzenia monitoringu na terenie zakładu pracy.Atutem książki są wyczerpujące odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz współczesne realia społeczne i gospodarcze.Adresaci:Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów prawa, a także – ze względu na przystępność wykładu – dla działaczy związkowych oraz pracodawców.

zmiany: Kodeks pracy opisuje warunki, na jakich może być świadczona praca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż przepisy prawa pracy. Prawo pracy w księgarni internetowej C.H.Beck.

W serwisie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące m.in: prawo pracy, kodeks pracy, godziny nadliczbowe, umowa o pracę. Kodeks pracy to najważniejsze źródło prawa pracy w Polsce. Tekst jednolity Kodeksu pracy zawiera 305 artykułów podzielonych na piętnaście głównych działów.

POWIĄZANE KSIĄŻKI