Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej

Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej - Robert Stefanicki | Thespot.exchange PDF, TXT, FB2 ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2020 roku. Poszukaj książki thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Robert Stefanicki
WYMIAR
4,88 MB
NAZWA PLIKU
Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej.pdf
ISBN
9482075767180

OPIS

Obowiązek profesjonalnego i lojalnego wobec korporacji zarządzania stanowi ustawowy komponent stosunku organizacyjnego łączącego powiernika z powierzającym, i wyraża istotę tych relacji.Monografia szczegółowo omawia standardy zawodowej staranności członków zarządu spółki kapitałowej jako kluczowe instrumenty ładu korporacyjnego. W publikacji autor przyjmuje za wystarczającą podstawę cywilnoprawnej odpowiedzialności niedochowanie przez członka zarządu zawodowej staranności, jeżeli powoduje ono szkodę spółce.Podkreśla, że konsekwencją należytego sprawowania mandatu powinno być w praktyce pozostawienie go w tzw. bezpiecznej przystani.Książka zawiera analizę m.in. następujących zagadnień:odpowiedzialności za wyrządzoną spółce szkodę,wymogów lojalności członków zarządu wobec spółki kapitałowej,rękojmi należytego zarządzania w instytucjach finansowych,zabezpieczenia przed wystąpieniem niezgodności z prawem (compliance),zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie umowy o pracę,ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, jak i pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.

Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze). Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.

Popularne oferty i opinie użytkowników! Odkryj coś dla siebie w dobrej cenie. Spółki kapitałowe Księgarnia - porównanie cen w sklepach internetowych. Polecamy Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji, Rola organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance, 1.

POWIĄZANE KSIĄŻKI