Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim

Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim - Konrad Garnowski,Dorota Ambrożuk,Krzysztof Wesołowski,Daniel Dąbrowski | Thespot.exchange PDF, TXT, FB2 ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2020 roku. Poszukaj książki thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Konrad Garnowski,Dorota Ambrożuk,Krzysztof Wesołowski,Daniel Dąbrowski
WYMIAR
8,95 MB
NAZWA PLIKU
Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim.pdf
ISBN
2672637114995

OPIS

W opracowaniu szczegółowo omówiono zagadnienia odnoszące się do miejsca, metody i treści regulacji umowy przewozu w prawie krajowym oraz do sposobu określenia relacji pomiędzy regulacją krajową a aktami prawa międzynarodowego i unijnego.Przedmiotem poszczególnych rozdziałów są problemy dotyczące m.in.:istoty umowy przewozu osób, jej zawarcia oraz wykonania,przewozu przesyłek bagażowych,odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób i ustalenia wysokości odszkodowania,istoty umowy przewozu rzeczy, jej zawarcia oraz wykonania,odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek orazdochodzenia roszczeń z umowy przewozu.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, menedżerów wszystkich szczebli, pracowników firm przewozowych, spedycyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz nadawców i odbiorców przesyłek.

Prawo medyczne i ochrona zdrowia; Prawo farmaceutyczne; Finanse w ochronie zdrowia Dzienniki Budowy; Książki Obiektu Budowlanego; Akcydensy - Budowlane Różne; Akcydensy - BHP, PPOŻ, HACCP Książka Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim do kupienia na w.dadada.pl za jedyne 78,66 zł (Rabat 21%). Autor: Ambrożuk Dorota, Dąbrowski Daniel, Garnowski Konrad, Wesołowski Krzysztof, wydawnictwo: Wolters Kluwer. STRZESZCZENIE: Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

dwustronnie zobowiązująca. Pobierz darmowy wzór umowy przewozu w formacie pdf i docx! Prawo energetyczne; Prawo leśne; Prawo telekomunikacyjne; Prawo transportowe; Prawo wodne; Samorząd terytorialny; Zamówienia publiczne; HR Kadry.

POWIĄZANE KSIĄŻKI