Publiczny transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy - Adrian Misiejko | Thespot.exchange Przeczytaj książkę przez. bezpośrednio w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę przez. w formacie PDF, TXT, FB2 na smartfonie. I wiele więcej thespot.exchange.

INFORMACJA

AUTOR
Adrian Misiejko
WYMIAR
7,7 MB
NAZWA PLIKU
Publiczny transport zbiorowy.pdf
ISBN
1243850517478

OPIS

Publikacja stanowi omówienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa miejscowego (i innych aktów) związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia regulacje wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Oprócz tego odwołuje się do orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych.W książce przedstawiono zagadnienia związane m.in. z:ustaleniem właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego,określeniem przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,uchwaleniem przepisów porządkowych w gminnym, powiatowym i wojewódzkim regularnym przewozie osób,wydaniem regulaminu przewozu,wyrażeniem zgody wymaganej przepisami ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.Adresaci:Poradnik jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego oraz za projektowanie aktów normatywnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Będzie zatem przydatny w szczególności dla pracowników samorządowych oraz adwokatów i radców prawnych. Może okazać się również wsparciem dla sędziów sądów administracyjnych i powszechnych.

14.04.2018 . Pokaż tagi - #wymogi #transport zbiorowy #transport publiczny #palenie tytoniu #wymagania sanitarno-higieniczne #kontrole urzędowe.

wróć do: Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu. Informacje ogólne.

POWIĄZANE KSIĄŻKI